Çevre Politikası

Plastik Elbise Askısı Sektöründe faaliyet gösteren Tam Hangers olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, üretimimiz ve her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu doğrultuda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.

Bu amaçla;

  • Çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulur.
  • Üretimimiz esnasında çevresel etkiler dikkate alınarak, kirlilik kaynağında önlenmeye çalışılır.
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışılır.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.
  • Doğal kaynakları etkin kullanarak tüketim miktarı en aza indirilmeye çalışılır. Bu amaçla tüm süreçlerin planlanması ve uygulanması sırasında çevreci bir anlayışla sistem sürekli gözden geçirilerek gelişme sağlanır.
  • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.

İşyerimizdeki tüm çalışanlarımız, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar. Her birim, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamakla sorumludur.