Eğitim ve Geliştirme

Çalışanlarımızın gelişimi Tam Hangers’ın hedef ve stratejilerine, tüm çalışanlarımızın kariyer ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına paralel olarak, teknik ve bireysel gelişimi hedefleyen eğitimler, şirket içi geliştirilen eğitimler ile desteklenmektedir. Bu eğitimlerle çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunurken motivasyonlarının da arttırılması hedeflenmektedir.

Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları, performans değerlendirme, yetkinlik geliştirme ve kariyer yönetimi süreçleri sonunda belirlenmektedir.

Tam Hangers şirketlerinde göreve başlayan çalışma arkadaşlarımıza da, şirket misyon ve vizyonumuz, tarihçemiz, organizasyon yapımız, çalışma mekanlarımız, kurum içi işleyişimizle ilgili oryantasyon eğitim programı sunulmaktadır.